www.sme.go.th
 
ค้นหา
 

โอกาสทอง ทำธุรกิจในลาว

โอกาสทอง ทำธุรกิจในลาว

 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  ถือว่าได้ เป็นประเทศหนึ่งที่ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการแสวงหาโอกาสและตลาดน่าจะพิจารณา

ด้วยเหตุนี้ เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้พาคณะผู้ประกอบการไทย จำนวน 18 ราย เดินทางไปศึกษาตลาดและแสวงหาโอกาสการเข้าสู่ตลาดประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การศึกษาศักยภาพและโอกาสทางตลาดและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผู้ประกอบการทั้งสองประเทศ

การเดินทางในครั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยได้สำรวจตลาด สปป. ลาว ซึ่งทำให้ได้เห็นโอกาส และศักยภาพตลาดของสินค้าไทย  และได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศลาว (นายวิทวัส ศรีวิหก) และผู้ช่วยทูตฝ่ายการพาณิชย์ (นส.ศรีวัฒนา หนุนภักดี) และได้ถือโอกาสนี้ขอคำแนะนำเกี่ยวกับโอกาสสำหรับการค้าและการลงทุนใน สปป. ลาว ซึ่งได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการค้าและการลงทุน และยังได้เข้าใจในภาพรวมเศรษฐกิจการค้าของ สปป. ลาว      

 

ยุค Modernization

โอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการไทย

สปป. ลาวกำลังเข้าสู่ยุค moderninzation ซึ่งประเทศจะมีการพัฒนาอย่างมากในทุกด้าน  โดยที่ สปป.ลาวกำลังจัดทำแผน 5 ปี (ฉบับที่ 7) ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2011-2015) 

ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้คือ การปฏิรูปกฎหมาย การมีตลาดหลักทรัพย์ลาวเกิดขึ้น และยังมีแผนในการพัฒนาคน และพัฒนาประเทศให้พ้นจากความยากจนในปี 2020 

ในปี 2011 นี้ สปป. ลาว จะมีกิจกรรมใหญ่ 2 กิจกรรม คือ

1.   การจัดประชุมพรรคประชาชนปฏิวัติครั้งใหญ่ของลาว (ซึ่ง 5 ปีจะมีการประชุม 1 ครั้ง) และเป็นที่คาดหมายได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในระดับผู้นำระดับสูงของ สปป.ลาว  และจะนำไปสู่การเลือกตั้ง และการปรับปรุงคณะรัฐมนตรีของ สปป.ลาวด้วย

2.   การจัดประชุม ASEM ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองเวียงจันทน์และในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2011 (11-11-11) ไทยและลาวจะมีกำหนดเปิดสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3  เชื่อมจังหวัดนครพนมและแขวงคำม่วน จึงเป็นโอกาสการเติบโตของการค้าไทย-ลาวต่อไปอีก

 

โอกาสสำหรับธุรกิจไทย

          การที่ธุรกิจไทยจะเข้ามาลงทุนใน สปป. ลาว ในช่วงที่ประเทศกำลังอยู่ในระหว่างพัฒนาอย่าง

ยิ่งยวดเช่นนี้ จึงถือเป็นโอกาสที่ดีและช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะไทยที่เป็นประเทศเพื่อบ้าน มีใกล้ชิดและใกล้เคียงกันทั้งด้านภาษา และวัฒนธรรม ย่อมได้รับการต้อนรับอย่างดี 

                   ธุรกิจที่มีอนาคตในลาว ได้แก่ 

-    ธุรกิจก่อสร้าง อุตสาหกรรมก่อสร้าง เนื่องจาก สปป. ลาวอยู่ในยุคของการสร้างและพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ มากมาย  และจะมีการสร้างศูนย์ประชุมขนาดใหญ่เพื่อรองรับการประชุมนานาชาติที่จะมีมากขึ้น

-          ธุรกิจด้านความงาม (สินค้าและบริการ)

-          สินค้าสุขภาพ

-          สินค้าอุปโภค บริโภค

-          ธุรกิจการท่องเที่ยว เสนอการท่องเที่ยวไทยเชื่อมต่อลาว เนื่องจากปี 2554 รัฐบาลลาวจัดให้เป็นปี Visit Lao Year

-    ข้อแนะนำนักสำหรับนักธุรกิจไทยคือ เมืองที่ควรเจาะตลาดก่อนคือเมืองเวียงจันทน์  และหลังจากนั้นควรขยายไปเมืองอื่นๆ ที่มีศักยภาพ ได้แก่ หลวงพระบาง  ปากเซ               และสะหวันนะเขต

-    สำหรับทิศทางและโอกาสทางธุรกิจนั้น ควรเป็นธุรกิจหรือการลงทุนที่อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนไม่ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศลาว 

ข้อแนะนำในการทำธุรกิจการค้า การลงทุนกับ สปป. ลาว

1.   ต้องรู้จังหวะการทำธุรกิจ/การลงทุน ของคนลาว  คนลาวจะไม่ผลีผลามในการทำธุรกิจกับคู่ค้า แต่จะใช้เวลาศึกษาคู่ค้าจนมั่นใจเสียก่อน

2.   ต้องรู้ช่องทางในการทำธุรกิจ/การลงทุน การเข้าสู่ประเทศลาว ต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อช่องทางไหน เช่น ต้องรู้ว่าการขอใบอนุญาตนั้นเป็นการสั่งการแบบ top down จากพรรคลงมา และไปจบที่กระทรวงการต่างประเทศ  ในการขอใบอนุญาต จึงต้องทำควบคู่กันทั้งในเมืองหลวง และที่แขวง  ตัวอย่างเช่น การขอสัมปทานที่ดิน นักลงทุนต้องติดต่อทั้งที่แขวง และกระทรวงอุตสาหกรรมและการลงทุน  เพราะการอนุมัติมีทั้งจากแขวงไปสู่ส่วนกลางและจากส่วนกลางไปสู่แขวง 

3.   ในการเจรจากับนักธุรกิจลาวนั้น  บางครั้งนักธุรกิจลาวอาจจะไม่พูดปัญหาที่แท้จริง  โดยที่อุปสรรคที่แท้จริงอาจเป็นเรื่องเงินทุน การขาดเทคโนโลยี แต่อาจจะเลี่ยงไปพูดว่าเป็นปัญหาทางนโยบาย นักธุรกิจ/นักลงทุนต้องหาให้พบว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไร เพื่อที่จะได้แก้ไขอุปสรรคเหล่านั้น และนำไปสู่การเกิดธุรกิจร่วมกันได้ 

 

นโยบายส่งเสริมการลงทุน สปป. ลาว

ในปี คศ 2009 (พศ. 2552) สปป. ลาว ได้ออกกฎหมายส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการ modernization ของประเทศลาว เนื้อหาสำคัญในกฎหมายนี้ ประกอบด้วย

1.   การใช้กฎหมายเดียวกันสำหรับการลงทุนโดยประชาชนลาว และนักลงทุนต่างชาติ (ก่อนหน้านี้มีการแยกเป็นกฎหมาย 2 ฉบับ)  เป็นการใช้มาตราฐานกฎหมายเดียวกันโดยไม่มีการกีดกันการลงทุนต่างชาติ

2.       มีการกำหนดประเภทการลงทุนที่ชัดเจน  เพื่อความชัดเจนในการยื่นคำร้องขอลงทุนใน สปป. ลาว ได้แก่

- กิจการเปิดทั่วไป หมายถึงกิจการทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวกับกิจการสัมปทาน

- กิจการสัมปทาน เช่น การไฟฟ้า เหมืองแร่ การบิน การรถไฟ

3.       มีการเร่งรัดขั้นตอนในการพิจารณาใบอนุญาต

-    การพิจารณาใบอนุญาตสำหรับ SME (กิจการทั่วไป) ใช้เวลา 15-30 วันทำการ

-    การพิจารณากิจการสัมปทาน เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนปกติ

4.   การจัดตั้งศูนย์ One Stop Service เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว เป็นการรวมศูนย์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการลงทุนในที่เดียวกัน ได้แก่

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า  กระทรวงวางแผนและการลงทุน  เขตส่งเสริมการลงทุน

5.   การแบ่งเขตส่งเสริมการลงทุน รัฐบาลลาวมีการจัดแบ่งเขตส่งเสริมการลงทุนพร้อมทั้งสิทธิพิเศษในเขตส่งเสริมการลงทุนเพื่อดึงดูดการลงทุน ได้แก่

-          เขตเศรษฐกิจพิเศษ

-          เขตส่งออก

-          นิคมอุตสาหกรรม

-          เขตส่งเสริมการท่องเที่ยว

-          เขตปลอดภาษี

-          เขตอุตสาหกรรม ICT

-          เขตอื่นๆ

 

6.       การให้สิทธิในที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

 

7.   การขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินของลาว โดยทั้งบริษัทต่างชาติและบริษทใน สปป. ลาว ได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินของลาว

------------------------------------------------------------------------------

กชพร ศิริชัยสกุล

สำนักประสานด้านการต่างประเทศ,  สสว.

 

 

 

         


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17,18,23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 1301 แฟกซ์ 0-2273-8850
http://www.sme.go.th อีเมล์ info@sme.go.th
Thailand Web Stat
Skip to main content
Go Search