ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu

เรื่องเด่นในรอบสัปดาห์

"ถวายอาเศียรวาท"

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมในกิจกรรมการถวายอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณห้องโถงกลางชั้น G อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560

Read more

icon-watch
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงพลังงาน
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
กระทรวงการคลัง
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ธนาคารส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Export-Import Bank of Thailand)
กระทรวงวัฒนธรรม
สมาคมธนาคารไทย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงยุติธรรม
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
สถาบันยานยนต์

สสว. ขอเรียนชี้แจงโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม

ด้วยในขณะนี้มีผู้กล่าวอ้างถึง โครงการเงินด่วนของ สสว. และมีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้น ทาง สสว. ขอชี้แจงดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Go to top