ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu

รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ประกอบการ SMEs สามารถยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่หรือติดต่อ 0-2298-3052
และส่งโทรสารมาที่ 0-2298-3207 หรือจัดส่งมาทางไปรษณีย์

 

Go to top