ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกปี 2560

 

 • 09/10/60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ศูนย์ OSS

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกปี 2560

 

 • 12/09/60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ผู้สมัครงานลูกจ้างของสำนักงานฯ ศูนย์ OSS 36 อัตรา

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครงานปี 2560

 

 • 28/08/60 ประกาศรับสมมัครงานลูกจ้างของสำนักงานฯ ศูนย์ OSS 36 อัตรา

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 06/06/60 ประกาศรับสมมัครงานพนักงานบริการ 1 อัตรา

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 26/05/60 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงาน 5 อัตรา

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 23/05/60 ประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถ 1 อัตรา

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 01/05/60 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงาน 54 อัตรา

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 18/01/60 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงาน 73 อัตรา

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 18/01/60 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงาน 15 อัตรา

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ปี 2559

 

 • 01/12/59 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานบริการ(ขับรถ) 1 อัตรา

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 22/09/59 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงาน 1 อัตรา

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 07/09/59 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ OSS 40 อัตรา ดังนี้
 • ผู้จัดการศูนย์ OSS 15 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ OSS 25 อัตรา

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 01/09/59 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงาน 9 อัตรา ดังนี้
 • ตำแหน่ง นักวิชาการ SMEs 3 และ 4 ต้องมีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ตำแหน่ง นักวิชาการ SMEs 5 และ 6 ต้องมีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ตำแหน่ง หัวหน้าส่วน/ผู้ชำนาญการ ต้องมีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 26/04/59 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานบริการ(ขับรถ) 1 อัตรา

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 26/04/59 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ OSS 85 อัตรา

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 15/03/59 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงาน 11 อัตรา ดังนี้
 • ตำแหน่ง นักวิชาการ SMEs 3
 • ตำแหน่ง นักวิชาการ SMEs 4
 • ตำแหน่ง นักวิชาการ SMEs 5
 • ตำแหน่ง นักวิชาการ SMEs 6

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 15/03/59 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตำแหน่ง Programmer 1 อัตรา

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 01/03/59 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตำแหน่ง System Engineer 1 อัตรา และ Programmer 1 อัตรา

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 04/01/59 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการ SMEs 3 และนักวิชาการ SMEs 4 20 อัตรา

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ปี 2558

 • 27/11/58 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักบัญชีและการเงิน 4 สังกัด ฝบก. 1 อัตรา

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 26/11/58 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (SME One - Stop Service Center)
 • ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ OSS 4 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ OSS ระดับบริหารทั่วไป จำนวน 8 อัตรา

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครงาน

Go to top