ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu

จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

 

หมวดที่ 1 : ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

หมวดที่ 2 : ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

หมวดที่ 3 : ประกาศราคากลาง

 

หมวดที่ 4 : ประกาศผลผู้ไดัรับการคัดเลือก

 

หมวดที่ 5 การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนจัดซื้อ สำนักบริหารกลาง
โทร 02-298-3140

Go to top