ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu

จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 18 ตุลาคม 2561

วันที่ 10 ตุลาคม 2561

ประกาศประกวดราคา

 

ประกาศสอบราคา

 

ประกาศราคากลาง

 

จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559

 

ประกาศประกวดราคา

 

ประกาศสอบราคา

 

ประกาศราคากลาง

 

จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558

 

 

ประกาศสอบราคา

 

ประกาศราคากลาง

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนจัดซื้อ สำนักบริหารกลาง
โทร 02-298-3140

Go to top