ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu

ผลการศึกษาการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต พ.ศ. 2558
(SMEs Manufacturing Sentiment Index:SMSI)

  • รายภูมิภาค สรุปภาพรวม ประจำไตรมาส 4/2557- 3/2558

Go to top