ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu
ปัจจัยที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของอุตสาหกรรม Wellness เพื่อการท่องเที่ยว

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยสำนักประสานด้านการต่างประเทศ ขอเผยแพร่ ผลการศึกษาข้อมูลเชิงลึกในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness "ปัจจัยที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของอุตสาหกรรม Wellness เพื่อการท่องเที่ยว"

คลิ๊กเพื่อ Download File

ที่มา: สำนักประสานด้านการต่างประเทศ

Go to top