ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu
มิติใหม่ของการส่งเสริม SME ในเกาหลีใต้ ประยุกต์ Doctor System โมเดลส่งเสริม SME ด้วยการวินิจฉัยและรักษา ในการแก้ปัญหาธุรกิจ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยสำนักประสานด้านการต่างประเทศ ขอเผยแพร่ข้อมูลความรู้ ภายใต้หัวข้อ "มิติใหม่ของการส่งเสริม SME ในเกาหลีใต้ ประยุกต์ Doctor System โมเดลส่งเสริม SME ด้วยการวินิจฉัยและรักษา ในการแก้ปัญหาธุรกิจ"

คลิ๊กเพื่อ Download File

ที่มา: สำนักประสานด้านการต่างประเทศ

Go to top