ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu
ระบบบริหารและจัดการสารสนเทศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยสำนักประสานและบริหารโครงการ (ปบ.) ได้จัดทำ "ระบบบริหารและจัดการสารสนเทศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว" ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปได้ดาวน์โหลดระบบดังกล่าวไปพัฒนาและจัดระเบียบกิจการอย่างเป็นระบบ ซึ่งระบบบริหารและจัดการสารสนเทศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วย ระบบงานทรัพยากรบุคคล, ระบบงานสินค้าคงคลัง, ระบบงานต้อนรับส่วนหน้า, ระบบงานแม่บ้าน, ระบบงานซ่อมบำรุง, ระบบงานขายอาหารและเครื่องดื่ม, ระบบงานขายสินค้าที่ระลึก, ระบบงานขายสปาและฟิตเนส

คลิ๊กเพื่อ Download File

ที่มา: สำนักประสานและบริหารโครงการ

Go to top