ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu
หน้าแรกหน่วยงาน

ลิงค์หน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีประเทศอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น
Organization for SmallMedium Enterprises and Regional Innovation,(SMRJ) ของประเทศญี่ปุ่น,The Small and Medium Business Administration (SMBA) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น

หน่วยงาน SMEs ต่างประเทศ
Go to top