รายงานสถานการณ์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2545

รายงานสถานการณ์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2545

ภาษาไทย
(pdf file 3281 kb) , (zip file, 1707 kb)
english
(pdf file 2702 kb) , (zip file, 986 kb)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สำนักข้อมูลและวิจัย สสว.
โทร. 0-2298-3051, 0-2298-3056, 0-2298-3053