TH EN
 

วันของ SME : Together We Are One

30 มีนาคม 2561 465

วันของ SME : Together We Are One

จุดประกายความคิดและต่อยอดธุรกิจยุค 4.0

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 11.00 - 21.00 น.
ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ FM 96.5 MHz คลื่นความคิด ขอเชิญเข้าร่วมงาน "วันของ SME : Together We Are One" จุดประกายความคิดและต่อยอดธุรกิจยุค 4.0  ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 11.00 - 21.00 น. ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ

          •  เวทีเสวนาหัวข้อ “จับกลยุทธ์สู้ตลาด SMEs ยุค 4.0” โดยนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผอ.สสว. นายทรงพล ชัญมาตรกิจ ผู้ก่อตั้งทีวี
             ไดเร็ค นายณัฐพัชญ์ วงเหรียญทอง กูรู คอนเทนต์ มาร์เก็ตติ้ง 

          •  นำผลิตภัณฑ์มารับบริการถ่ายภาพเพื่อจำหน่ายออนไลน์ฟรี  

          •  รับคำปรึกษาทุกปัญหาธุรกิจ  สมัครเป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา และเข้าร่วมโครงการของ สสว. 

          •  ชมสาธิตเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าเพื่อจำหน่ายบนออนไลน์ให้ปัง (E-Commerce) โดยนายกษิดิส ฌาน

          •  ชมโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย โดยสมาคมพันธมิตรมวยไทยโลก (WMA)

          •  Talk Show หัวข้อ “ประสบการณ์และแรงบันดาลใจต่อยอดธุรกิจ” โดยคุณโซอี้ ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์.

          •  ชิมอาหารคาว-หวาน จากเมนูสาธิต โดยเชฟจากัวร์

          •  ช้อปสินค้าจากผู้ประกอบการ 

          •  และกิจกรรมอีกมากมายภายในงาน

ร่วมงาน ฟรี! ลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อมรับสิทธิพิเศษภายในงาน ฟรี
 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ช่องทางที่ 1  พิมพ์ SMEONE เว้นวรรค ตามด้วยชื่อ นามสกุล อายุ อาชีพ ส่ง SMS มาที่ 4111965  พิเศษ! ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านรับสิทธิ์
                     ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมกับ สสว. ฟรีอีก 1 รายการ

ช่องทางที่ 2  ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ 
                     
https://docs.google.com/forms/d/1vybc-0rOLUmlfyscp75YP0hf3SS5qNdrjUtngH2tqBs/viewform?edit_requested=true