ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu

คุณสามารถติดตามข่าวกิจกรรมและความเคลื่อนไหวที่สำคัญของสสว.ได้ใน "ข่าว สสว." รวมถึงข่าวสารความเคลื่อนไหวทางด้านธุรกิจ การตลาดและอื่นๆที่น่าสนใจได้ใน "ข่าวน่าสนใจ" และหากคุณต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆสำหรับผู้ประกอบการSMEs หรือติดตามกิจกรรมดีๆที่เป็นประโยชน์สำหรับSMEsได้ใน "ข่าวฝาก"

ข่าวฝาก

Riding the Wave of the e-Commerce Trend

Request for Proposal (RFP) – SME 02 2017: Riding the Wave of the e-Commerce Trend: Emerging and Expanding Business.....

เทรนเดอะเทรนเนอร์ "ปั้นโค้ช มืออาชีพ"

เอกสารประกอบ ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

Thai Entrepreneurs’ Access to International Market Programme

สสว.และองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการ Thai Entrepreneurs’ Access to International.....

ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน Bahrain International Exhibitions 2017

ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน Bahrain International Exhibitions 2017 สสว. ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน Bahrain International.....

Thai-Turkish SMEs B2B Meeting

เอกสารประกอบ ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

จัดกระบวนทัพ SMEs ไทยสู่ภารตะ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน SMEs เข้าร่วมสัมมนาในห้วข้อ จัดกระบวนทัพ SMEs ไทยสู่ภารตะ.....

Siberia Economic Forum of Small and Medium Business

ด้วยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่ารัฐบาลแคว้น Novosibirsk.....

Knowledge Bank Project 2016

เอกสารประกอบ รายละเอียดและใบลงทะเบียน

โครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2559 ศูนย์ภาษา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์ภาษา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดอบรมภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอมมัน อิตาเลียน สเปน จีนกลาง ญี่ปุ่น.....

ขอเชิญชวนใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน.....

ขอเรียนเชิญ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และบัณฑิตศึกษา.....

การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ.....

ประชุม APEC Forum on Greening MSMSEs

กระทรวงต่างประเทศร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมการประชุม APEC.....

In Style – Hongkong

องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) มีกำหนดจัดการประชุม In Style – Hongkong Symposium ในหลายหัวข้อ เช่น.....

เสริมสร้างความแกร่งทางธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์จากบีโอไอ

สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยสำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง.....

หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

ศูนย์บริหารเครือข่าย SMEs บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.....

งาน “มหิดลเพื่อการตื่นรู้ ครั้งที่ 1” และการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 8

ศูนย์จิตตปัญญาศักษา มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงาน “มหิดลเพื่อการตื่นรู้ ครั้งที่ 1”.....

แบบฟอร์มเอกสาร European Single Procurement Document (ESPD)

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศระเบียบการจัดทำแบบฟอร์มเอกสาร European Single Procurement Document (ESPD).....

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง มุ่งสู่ความสำเร็จด้านเศรษฐกิจในยุคดิจิตัลสำหรับ SMEs

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “มุ่งสู่ความสำเร็จด้านเศรษฐกิจในยุคดิจิตัลสำหรับ SMEs” ด้วย.....

สมาคมเครื่องจักรกลไทยจัดงานสัมมนาวิชาการ

สมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมกับ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด.....

มหกรรมสมุนไพรไทยครั้งที่ 12

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญประชาชนร่วมงาน มหกรรมสมุนไพรไทยครั้งที่ 12 ฟรี.....

งาน NSTDA Investor’s Day 2015

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) กำหนดจัดงาน NSTDA Investor’s Day 2015 โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ.....

งาน SIMA ASEAN Thailand 2015

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ Comexposium จำกัด จัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2015 ระหว่างวันที่.....

งานมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 5

งานมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 5 สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน–สากล.....

ประชาสัมพันธ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด

บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้มีการบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (เช่าเหมา) สำหรับการเดินทางลักษณะการทัศนศึกษา.....

“โครงการการอบรมการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ประจำปี 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาการท่องเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีกำหนดจัด.....

องค์การคลังสินค้าประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคลังสินค้า

องค์การคลังสินค้าประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคลังสินค้า.....

สัมมนาสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกไทย

EXIM BANK จัดสัมมนาสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK).....

ประกวด SME Thailand Inno Awards 2015

ประกวด SME Thailand Inno Awards 2015 บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน).....

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Business Matching และฟังการสัมมนา International Forum 2015

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Business Matching และฟังการสัมมนา International Forum 2015 ด้วย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี.....

เชิญเข้าร่วมสัมมนา "การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจเอสเอ็มอียุคใหม่ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยการใช้เทคโนโลยี Cloud Computing"

โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจเอสเอ็มอียุคใหม่ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.....

โครงการพัฒนาและส่งเสริม SMEs ใช้ระบบไอทีช่วยบริหารซัพพลายเซนเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ปี 2558

โครงการพัฒนาและส่งเสริม SMEs ใช้ระบบไอทีช่วยบริหารซัพพลายเซนเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ปี 2558 นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน.....

โครงการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ด้วย Social Media

โครงการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ด้วย Social Media ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.....

สัมมนาพิเศษ TPA International Forum 2015 “Preparing Thai SMEs to Stay Competitive under AEC 2015 Environment”

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ SME เข้าร่วมสัมมนาพิเศษ สัมมนาพิเศษ TPA International.....

Myanmar First International Trad Show and SMEs Expo

Myanmar First International Trad Show & SMEs Expo สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ ร่วมกับ 981 Creative Myanmar Co.,Ltd......

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาฟรี! การทำธุรกิจด้านไอศกรีมและผู้สนใจธุรกิจไอศกรีม

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ หอการค้าไทย-อิตาเลี่ยน (TICC) ขอเชิญผู้ประกอบการไทยที่ทำธุรกิจด้านไอศกรีมและผู้สนใจธุรกิจไอศกรีม.....

โครงการผู้ประกอบไทยก้าวสู่ตลาดนานาชาติ

ขอเชิญผู้ประกอบการส่งวีดิทัศน์ (Video) ประกวดโครงการผู้ประกอบไทยก้าวสู่ตลาดนานาชาติ สสว. ร่วมกับ Global.....

บูติคมหาชน

กำหนดการสัมมนาเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล 11 "บูติคมหาชน" คลิ๊กเพื่อ Download รายละเอียด คลิ๊กเพื่อ Download.....

Italia Restarts up

งานสัมมนาและการเจรจาธุรกิจกับบริษัทอิตาลี ในงาน "Italia Restarts up" หน่วยงาน Italian Trade Agency (ITA).....

โครงการพลังงานหมุนเวียน

เชิญชวน SMEs ร่วมเป็นต้นแบบโครงการพลังงานหมุนเวียน องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial.....

หอการค้าไทย - อิตาเลี่ยน

สสว. ร่วมกับ หอการค้าไทย-อิตาเลี่ยน (Thai-Italian Chamber of Commerce (TICC)).....

งานสัมมนากิจกรรมการคัดเลือกสินค้าเพื่อโอกาสในการเป็นคู่ค้าร่วมกับบริษัทชั้นนำด้านสุขภาพและความงามของสหราชอาณาจักร

งานสัมมนากิจกรรมการคัดเลือกสินค้าเพื่อโอกาสในการเป็นคู่ค้าร่วมกับบริษัทชั้นนำด้านสุขภาพและความงามของสหราชอาณาจักร.....

การประชุม Asia-Europe Business Forum (AEBF) นครมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุม Asia-Europe Business Forum (AEBF) ครั้งที่14 ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม.....

งาน BIMP-EAGA & IMT-GT Trade Fair and Business Leaders’ Conference ครั้งที่ 2

ด้วยสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กำหนดจัดงาน BIMP-EAGA & IMT-GT Trade Fair and Business Leaders’ Conference ครั้งที่ 2.....

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร การจัดการยุค 3.0

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ซึ่งเป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม มีกำหนดจัดโครงการอบรม.....

AEC and SMEs Challenges: Next Steps (Phase 5)

AEC and SMEs Challenges: Next Steps (Phase 5) เรียน ท่านผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ.....

งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ระดับนานาชาติ (SOFTWARE EXPO ASIA 2014)

SOFTWARE EXPO ASIA 2014 งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ระดับนานาชาติ มาเลือกสรรนวัตกรรมซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มศักยภาพ.....

งานสัมมนา “เพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Marketing” ภายใต้งาน Thailand Industry Expo 2014

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดจัดงานสัมมนา “เพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Marketing” ภายใต้งาน Thailand Industry Expo 2014.....

โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และชิ้นส่วนด้วย CAE

สำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช......

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและชักจูงการลงทุน

สำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (่สงขลา) และศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6.....

กิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการค้าการลงุทนระหว่างผู้ประกอบการ SMEs

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยสำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน ร่วมกับศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5.....

ประชาสัมพันธ์ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 

ประชาสัมพันธ์ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ภาคกลาง.....

สัมมนา ECIT : SMEs Solutions Day 2014 มิติใหม่แห่งการใช้ IT เพื่อขับเคลื่อน SMEs ไทยสู่สากล

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนา ECIT : SMEs Solutions Day 2014 มิติใหม่แห่งการใช้ IT.....

ประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ.....

มาตรการสิ่งแวดล้อมของไต้หวัน ( Green Mark)

ที่มา : กลุ่มงานมาตรการอื่นๆกอบบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้ากรมการค้าต่างประเทศโทรศัพท์ 0-2547- 4735โทรสาร.....

คอร์สอบรม Anylogic Simulation เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต โดย บริษัท ซิมโลจี จำกัด

คอร์สอบรม Anylogic Simulation เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต บริษัท ซิมโลจี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญและชำนาญด้านการใช้ซอฟแวร์.....

สสว. 360 องศา

ข่าวสสว.

ข่าวน่าสนใจ

ข่าวฝาก

Go to top