กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME

8 มีนาคม 2561 5,039

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเข้าไปช่วยเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ให้ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ จัดกิจกรรมสนับสนุนการขายบนตลาดออนไลน์ เช่น การส่งเสริมการขาย การชำระเงิน การส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบ และยกระดับผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
..................................................................................................
..................................................................................................

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ     

    

• นิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือวิสาหกิจชุมชน
• ผู้ประกอบการในโครงการ สสว.
• ผู้ประกอบการในโครงการภายใต้แผนบูรณาการที่ลงทะเบียน SME
  ผู้รับ บริการภาครัฐ
..................................................................................................
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่      www.smeonline.in.th
..................................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     

นางสาววนิดา จรูญเพ็ญ โทร. 0 2298 3202
นายสุรชัย โชติรัตนอมรกิจ โทร. 0 2298 3205
นางกัญชลาภรณ์ คล้ายมณี โทร. 0 2298 3191
..................................................................................................
..................................................................................................

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
งาน / โครงการปี 2561
โครงการอื่นๆ