กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงการ SMEONE

30 มีนาคม 2561 11,987

จากปัญหาและอุปสรรคทางธุรกิจของ SME และการรวบรวมข้อมูลความต้องการบริการจากภาครัฐ เกิดเป็นไอเดียการสร้าง "เอสเอ็มอีวัน (SMEONE)” Web Portal ที่ตอบโจทย์ความต้องการแรกของผู้ประกอบการ นั่นก็คือ "เมื่อเกิดปัญหาไม่รู้จะหันไปหาใคร" ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ทุกเรื่องเอสเอ็มอี ครบ จบในที่เดียว”

“เอสเอ็มอีวัน (SMEONE)” จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้ บริการ กิจกรรม ตลอดจนโครงการดีๆ ที่เป็นประโยชน์ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SME ได้เข้ามาสืบค้น ค้นคว้า ลงทะเบียนรับบริการ และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ทุกเรื่องเอสเอ็มอี ครบ จบในที่เดียว”

..................................................................................................
..................................................................................................
เข้าใช้บริการได้ที่     

www.smeone.info

..................................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     

..................................................................................................
..................................................................................................

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
งาน / โครงการปี 2561
โครงการอื่นๆ