กรุณารอสักครู่
TH EN
 

THAI AIM 2018 : Thai Access to International Markets Competition

23 พฤศจิกายน 2561 6,508

THAI AIM 2018 : Thai Access to International Markets Competition


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง(HKTDC) ได้ช่วยผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลก ช่วยสนับสนุนการเริ่มตั้งธุรกิจในไทย โดยทั้ง 2 หน่วยงานได้ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าเซน เซ็นทรัลเวิลด์, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA), สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI), และสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เปิดตัวโครงการเพื่อกระตุ้นกลุ่มผู้ประกอบการและช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กในการเข้าถึงตลาดโลกซึ่งเป็นโครงการต่อเนืองจากปี 2557

โครงการนี้เป็นการเปิดการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการไทยรวมถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเข้าร่วมส่งประกวดวีดีทัศน์ผลงานสร้างสรรค์ผ่านผ่าน Facebook ซึ่งผลงานที่ได้รับการโหวตมากที่สุด 40 อันดับแรกในกลุ่มสินค้าแต่ละประเภทจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไป เพื่อนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินในรอบสุดท้าย ซึ่งจะเป็นการคัดกรองผลงานที่ดีที่สุด 20 ราย เพื่อรับโอกาสในการแสดงผลงานในโซน Small Order ที่งานจัดแสดงสินค้าที่จัดขึ้นโดยองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทางองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงจะเป็นผู้จัดอบรมภายใต้หัวข้อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) และข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการค้าในกลุ่มสินค้าประเภทของขวัญของชำร่วยและสินค้าออกแบบ ซึ่งจะจัดขึ้นในจังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในการจัดแสดงสินค้า ซึ่งบริษัทที่ได้รับการติดต่อจากผู้เข้าชมงานมากที่สุด 3 ราย พร้อมทั้งรางวัลเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มดีไซเนอร์รุ่นใหม่ 1 ราย จึงถือว่าเป็นผู้ชนะของโครงการและได้รับโอกาสในการถ่ายทอดประสบการณ์ถึงสิ่งที่ได้รับจากโครงการในการส่งออกและการใช้แพลทฟอร์มออนไลน์ในการค้า แก่สาธารณะผ่านการประชุมสัมมนาต่างๆในประเทศไทยซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง

นอกเหนือจากนี้, ผลการแข่งขันจะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านโดยคำนึงถึงความสามารถทางด้านการตลาดรวมถึงคุณสมบัติของผลงานในการส่งออก เพื่อค้นหาผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด 21 ราย ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มบริษัทจดทะเบียนประเภทที่ 1 จำนวน 20 ราย และกลุ่มนักออกแบบรุ่นใหม่ที่ยังไม่ได้ทำการจดทะเบียนบริษัทประเภทที่ 2 จำนวน 1 ราย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อปลูกฝังความเป็นผู้ประกอบการในประเทศไทยและการส่งเสริมสินค้าไทย
 • เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมในงานสร้างสรรค์โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
 • เพื่อขยายตลาดสินค้างานสร้างสรรค์ของไทยสู่นานาชาติผ่านเวทีทางการค้าของฮ่องกงและองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง

ขอบเขต
งานสร้างสรรค์ในกลุ่ม เครื่องใช้ในครัวเรือน, ของขวัญและของที่ระลึก, งานหัตถกรรม, แฟชั่นและเครื่องประดับ, งานออกแบบ, และแพคเกจจิ้งสำหรับสินค้าประเภทของขวัญของชำร่วยรวมถึงเครื่องใช้ในครัวเรือน

ผู้เข้าแข่งขันโครงการ THAI AIM 2018 จะแบ่งกลุ่มผู้เข้าแข่งขันเป็นจำนวนทั้งหมด 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 หมายถึง กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บริษัทจดทะเบียน) ในหมวดหมู่สินค้าประเภทของขวัญของชำร่วย, เครื่องใช้ในครัวเรือน, แฟชั่นและเครื่องประดับ, และแพคเกจจิ้งสำหรับสินค้าประเภทของขวัญของชำร่วยรวมถึงเครื่องใช้ในครัวเรือน

กลุ่มที่ 2 หมายถึง กลุ่มดีไซเนอร์รุ่นใหม่อายุไม่เกิน 30 ปี (Young Designers ที่ไม่ได้จดทะเบียนบริษัท) ในหมวดหมู่สินค้าประเภทของขวัญของชำร่วย, เครื่องใช้ในครัวเรือน, แพคเกจจิ้ง, แฟชั่นและเครื่องประดับ
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่เคยเข้าร่วมโครงการ THAI AIM 2014 – 2016 สามารถเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ได้ โดยที่ผลิตภัณฑ์ที่ส่งประกวดจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำกับที่เคยส่งเข้าร่วม

ระยะเวลาการแข่งขัน

 • เริ่มส่งผลงานพร้อมโหวตผลงานที่ชื่นชอบได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 – 15 มกราคม 2562
 • ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะต้องเดินทางมานำเสนอผลงานของท่านต่อคณะกรรมการ ณ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center) ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ในวันที่ 31 มกราคม 2562 (วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) หากไม่สะดวกเดินทางนำเสนอผลงานด้วยตัวเองให้ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทางไปรษณีย์แทน
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจากกลุ่มที่ 1 และผู้ชนะจากกลุ่มที่ 2 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศผลผู้ชนะโครงการในกลุ่มที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

วิธีการเข้าร่วมการแข่งขัน
1. Like แฟนเพจ “Thai AIM” บน Facebook และส่งคลิปวีดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์ของท่านความยาวไม่เกิน 20 วินาที หรือ รูปภาพประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จำนวน 1 รูป (เลือกสินค้าที่จะส่งเข้าประกวดเพียง 1 ชิ้น หรือ 1 คอลเลคชั่น) มาที่อีเมล์ thaiaim2018@gmail.com พร้อมแนบวีดีโอหรือรูปภาพของท่านให้แก่ทีมงานด้วย เพื่อผ่านขั้นตอนการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นจากทีมงานก่อนที่จะนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะในการโหวต

รายละเอียดที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแจ้งให้กับทีมงานเพื่อการตรวจสอบ
กรณีส่งผลงานในนามบริษัทจดทะเบียน (ประเภทที่ 1)

 • ชื่อบริษัท (ไทยและอังกฤษ)
 • เลขที่จดทะเบียนบริษัทพร้อมแนบสำเนาใบจดทะเบียนบริษัท/พาณิชย์
 • ระบุประเภทที่ต้องการส่งผลงาน (ประเภท 1 หรือ 2)
 • ระบุชื่อสินค้าพร้อมรายละเอียด (ส่งผลงานเพียง 1 ชิ้นพร้อมข้อมูลภาษาไทยและอังกฤษ)
 • ชื่อ-นามสกุล (ไทยและอังกฤษ)
 • ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ (ไทยและอังกฤษ)

กรณีส่งผลงานในนามบุคคล (ไม่จดทะเบียนบริษัท ประเภทที่ 2)

 • ชื่อแบรนด์ (ไทยและอังกฤษ)
 • ระบุชื่อสินค้าพร้อมรายละเอียด (ส่งผลงานเพียง 1 ชิ้นพร้อมข้อมูลภาษาไทยและอังกฤษ)
 • ระบุประเภทที่ต้องการส่งผลงาน (ประเภท 1/2)
 • ชื่อ-นามสกุล (ไทยและอังกฤษ)
 • สำเนาบัตรประชาชน (อายุไม่เกิน 30 ปี)
 • ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ (ไทยและอังกฤษ)

2. ผลงานวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะถูกโพสต์ไปยังแฟนเพจ www.facebook.com/thaiaim2015 (Thai AIM) ซึ่งเปิดให้ชาวไทยทั่วประเทศร่วมโหวตผลงานที่ตนเองชื่นชอบโดยการกด “Like” และผู้เข้าประกวดสามารถแชร์วีดีโอที่ปรากฎบนแฟนเพจให้กับคนอื่นๆเพื่อโหวตผลงานของตนได้ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 – 15 มกราคม 2562 ซึ่งจะนับคะแนนจากจำนวน Like ของโพสต์ที่ทางทีมงานได้ลงไว้เท่านั้น

3. ผู้ประกอบการจากกลุ่มที่ 1 ที่ได้รับคะแนน “Like” มากที่สุด 40 ราย และผู้เข้าแข่งขันจากกลุ่มที่ 2 ที่ได้รับคะแนน “Like” มากที่สุด 10 รายจะได้ผ่านเข้าสู่การคัดเลือกในรอบต่อไป เพื่อนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในวันที่ 31 มกราคม 2562 (วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) ณ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center) ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 20 รายจากกลุ่มที่ 1 และผู้ชนะ 1 ราย จากกลุ่มที่ 2 ซึ่งหลักเกณฑ์ในการตัดสินจะพิจารณาจากการออกแบบ ความเป็นไปได้ในการทำตลาด การใช้งาน รวมถึงคะแนนความนิยมจากการโหวต รวมทั้งสิ้น 21 ราย ในกรณีที่ไม่สะดวกเดินทางมานำเสนอผลงานด้วยตัวเอง สามารถส่งตัวอย่างสินค้าเพื่อพิจารณาทางไปรษณีย์ได้

4. ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด 21 รายจะได้รับการอบรมในเรื่องของ branding และ การตลาดออนไลน์ จากผู้เชี่ยวชาญของโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าของท่านไปจัดแสดงที่งาน HKTDC Hong Kong Housewares Fair 20-23 เมษายน 2562 และ HKTDC Hong Kong Gifts & Premium Fair 27-30 เมษายน 2562 ในโซน Small Order ( www.hktdc.com/so )

5. ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 20 รายจากกลุ่มที่ 1 จะได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการจัดแสดงผลงานใน Small Order Zone ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และบนเว็บไซต์ www.hktdc.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์การค้าที่ได้รับรางวัลระดับโลก รวมถึงแสดงผลงานในงาน HKTDC Hong Kong Housewares Fair 2019 และ HKTDC Hong Kong Gifts & Premium Fair 2019 ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกรายเพียงส่งสินค้าไปจัดแสดงที่ประเทศฮ่องกง ผู้จัดงานจะช่วยเหลือในการจัดแสดงสินค้าของท่านภายในงาน โดยผู้ซื้อจากทั่วโลกที่เข้าชมงานสามารถสแกน QR code ที่ Small Order Zone เพื่อติดต่อกับผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้โดยตรง ท่านจะได้รับบัญชีออนไลน์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของท่านบนเว็บไซต์ www.hktdc.com/so รวมถึงได้รับสิทธิ์ในการจำหน่ายสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าเซน เซ็นทรัลเวิลด์ และนำเสนอผลงานที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

6. ผู้ประกอบการจากกลุ่มที่ 1 ที่ได้รับการติดต่อจากงาน HKTDC Hong Kong Housewares Fair 2019 และ HKTDC Hong Kong Gifts & Premium Fair 2019 ภายในงานมากที่สุด 3 อันดับแรก จะถูกตัดสินเป็นผู้ชนะของโครงการและจะได้รับเกียรติเชิญไปร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการไทยรายอื่นๆ ในกิจกรรมต่างๆของสสว. และ HKTDC รวมถึงได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศฮ่องกงซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสาย การบินคาเธ่ย์แปซิฟิกเพื่อเข้าชมงาน Design Inspire 2019 ซึ่งเป็นงานจัดแสดงงานดีไซน์ระดับโลก

http://www.designinspire.com.hk/

7. ผู้ชนะจากกลุ่มที่ 2 จะได้รับได้รับสิทธิ์ในการจำหน่ายสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าเซน เซ็นทรัลเวิลด์ และนำเสนอผลงานที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

หมายเหตุ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ได้ถูกจัดตั้งเป็นสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) https://www.brandbuffet.in.th/2017/10/tcdc-move-forward-creative-economy-agency/

8. ผู้ชนะจากกลุ่มที่ 1 และ 2 จะได้รับเกียรติเชิญไปร่วมถ่ายทอด ประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ดีไซเนอร์รุ่นใหม่รายอื่นๆ ในกิจกรรมต่างๆของสสว. และ HKTDC

รางวัล
รางวัลสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจากกลุ่มที่ 1

 • รางวัลจัดแสดงสินค้าฟรี 20 รางวัลสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เพื่อส่งสินค้าไปจัดแสดงสินค้าที่ Small Order Zone ในงาน HKTDC Houseware Fair 2019 วันที่ 20-23 เมษายน 2562 และ HKTDC Gifts & Premium Fair 2019 วันที่ 27-30 เมษายน 2562 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง พร้อมรับสิทธิ์ลงจำหน่ายสินค้าออนไลน์ บนเว็บไซต์ hktdc.com เป็นระยะเวลา 12 เดือน
 • จัดแสดงผลงานที่ห้างสรรพสินค้าเซน เซ็นทรัลเวิลด์ ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์
 • เข้าร่วมการอบรมในเรื่องของ branding และ การตลาดออนไลน์ จากผู้เชี่ยวชาญของโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) กรุงเทพฯ (วันและเวลาที่จัดกิจกรรมจะยืนยันให้ทราบอีกครั้ง)
 • ขึ้นเวทีนำเสนอผลงานในกิจกรรม DEBUT TALK ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) กรุงเทพฯ ในเดือนสิงหาคม 2562 (วันที่จัดกิจกรรมจะยืนยันให้ทราบอีกครั้ง)
 • ได้รับการจัดคอลเลคชั่นเฉพาะผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายบนเว็บไซต์ www.tcdcconnect.com
 • ได้รับการโปรโมตผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ของ TCDC CONNECT และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ

รางวัลสำหรับผู้ชนะจากกลุ่มที่ 1 (บริษัทที่ได้รับการติดต่อหลังจากสิ้นสุดจากงานแสดงสินค้าทั้ง 2 งาน จากการจัดแสดงสินค้าใน Small Order Zone 3 อันดับแรก)

 • รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศฮ่องกง 3 รางวัลโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก สำหรับผู้ชนะที่ได้รับการติดต่อจากผู้เข้าชมงานมากที่สุดอับดับแรกของงานจัดแสดงสินค้าทั้ง 3 งานของ HKTDC เพื่อเข้าชมงาน Design Inspire 2019 ในเดือนธันวาคม

หมายเหตุ:
- สงวนสิทธิ์รางวัล 1 บริษัทต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
- รางวัลตั๋วเครื่องบินสำหรับผู้ชนะเป็นราคารวมเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ผู้ชนะรางวัลต้องรับผิดชอบค่าภาษีและค่าเชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง และการเดินทางจะเป็นไปตามเงื่อนไขของทางสายการบิน

รางวัลสำหรับผู้ชนะจากกลุ่มที่ 2

 • จัดแสดงผลงานที่ห้างสรรพสินค้าเซน เซ็นทรัลเวิลด์ ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์
 • เข้าร่วมการอบรมในเรื่องของ branding และ การตลาดออนไลน์ จากผู้เชี่ยวชาญของโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) กรุงเทพฯ (วันและเวลาที่จัดกิจกรรมจะยืนยันให้ทราบอีกครั้ง)
 • ขึ้นเวทีนำเสนอผลงานในกิจกรรม DEBUT TALK ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) กรุงเทพฯ ในเดือนสิงหาคม 2562 (วันที่จัดกิจกรรมจะยืนยันให้ทราบอีกครั้ง)
 • ได้รับการจัดคอลเลคชั่นเฉพาะผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายบนเว็บไซต์ www.tcdcconnect.com
 • ได้รับการโปรโมตผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ของ TCDC CONNECT และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ

หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์รางวัลผู้เข้าแข่งขัน 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น

รางวัลสำหรับผู้โชคดีที่ร่วมโหวตผลงานผ่านโซเชียลมีเดีย

 • รางวัลของที่ระลึกหลายรางวัลจากโครงการ สำหรับผู้โชคดีที่ร่วมโหวตผลงานที่ชื่นชอบผ่านแฟนเพจ “Thai AIM” บน Facebook

ประเภทของผู้สมัคร
กลุ่มที่ 1

บริษัทจดทะเบียนหรือSMEs เท่านั้นในกลุ่มสินค้าประเภทของขวัญของชำร่วย, ของตกแต่งบ้าน, ของที่ระลึก, งานดีไซน์, แฟชั่นและเครื่องประดับ

กลุ่มที่ 2

ดีไซเนอร์รุ่นใหม่อายุไม่เกิน 30 ปี (Young Designers)


หมายเหตุ :

 • ผู้สมัครที่เคยเข้าร่วมโครงการ THAI AIM 2014 – 2016 สามารถเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ได้ โดยที่ผลิตภัณฑ์ที่ส่งประกวดจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำกับที่เคยส่งเข้าร่วม
 • ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะต้องเป็นเจ้าของผลงานเท่านั้น


รายละเอียดเพิ่มเติม

จัดโดย

 • องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC)
 • ห้างสรรพสินค้าเซน เซ็นทรัลเวิลด์

สนับสนุนโดย

 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)
 • สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI)
 • สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค


Tag : THAI AIM