กรุณารอสักครู่
TH EN
 

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นหน่วยร่วมดำเนินงาน เพื่อดำเนินงานโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2564

3 มีนาคม 2564 3,483