กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ประกาศ สสว. เรื่อง ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นหน่วยร่วมดำเนินงานเพื่อดำเนินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2563

29 มีนาคม 2564 2,907

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SME

ฟุตบอล ซอคเกอร์ลีก
โครงการอื่นๆ