กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนในเว็บไซต์ ASEAN Access เพื่อเป็นหน่วยงานผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองแก่ผู้ประกอบการ MSMEs ในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย!

22 มิถุนายน 2564 11,477

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนในเว็บไซต์ ASEAN Access เพื่อเป็นหน่วยงานผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองแก่ผู้ประกอบการ MSMEs ในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย!

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเพื่อเป็นหน่วยงานผู้ให้บริการ (Service Provider) ผู้กระจายสินค้า (Distributor) และผู้ให้บริการจับคู่ธุรกิจ (Business Matchmaker) แก่ผู้ประกอบการจากทั่วภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก บนเว็บไซต์ ASEAN Access ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางของอาเซียนที่รวบรวมข้อมูลและบริการรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ MSMEs ในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งผู้ที่สนใจจะบุกตลาดอาเซียนจากทั่วโลก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย! 

  • เพื่อช่วยสร้างฐานลูกค้าใหม่จากทั่วภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก  
  • พร้อมเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัท สมาคม หน่วยงาน เนื่องจากผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนบนเว็บไซต์ทุกรายจะต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานส่งเสริม SME หรือหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศสมาชิกอาเซียน

ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ www.aseanaccess.com  

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ (ASEAN Access User Manual) https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1khGchBtWpcE0cLCgFV3bzK77WFoZFnIy

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

  • นางสาวรุจิเรข เพชรพิมลมาศ โทร. 02-298-3264 Email: rujirek@sme.go.th และ
  • นายติรณะ ภราดร์นุวัฒน์ โทร. 02-298-3236 Email: teerana@sme.go.th
โครงการอื่นๆ