กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อการจ้างงานกับบุคคลภายนอกองค์กร (Outsource)

20 สิงหาคม 2564 2,041

 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (สสว.) ร่วมกับที่ปรึกษา บริษัท เอฟฟินิตี้ จำกัด ขอเชิญผู้ประกอบการรายย่อย


✅ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง
✅ ผู้ประกอบธุรกิจที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 5 คน
✅ ผู้ประกอบการ SME 


ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อการจ้างงานกับบุคคลภายนอกองค์กร (Outsource)  เพื่อนำไปประกอบการจัดทำข้อเสนอนโยบายสนับสนุน SME จากภาครัฐ

เพียงสแกน คลิ๊กลิ้งค์ที่
https://forms.gle/mmGC8okaFVXeQdA29
 
โครงการอื่นๆ