กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World (ภาคบริการ) ปี2565

17 กุมภาพันธ์ 2565 1,972

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World (ภาคบริการ) ปี2565

พื้นที่ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

          ตามที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เป็นหน่วยร่วม ในการดำเนินงานโครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World (ภาคบริการ) ปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ เสริมแกร่งและยกระดับความสามารถในการแข่งขันธุรกิจให้สอดรับกับกระแสนิยมของโลก และพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของกลุ่มธุรกิจบริการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค VUCA World

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. มีคุณสมบัติเป็น SME ที่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 2. ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี กิจการต้องมีสัญชาติไทย หรือมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เท่านั้น
 3. เป็นธุรกิจที่อยู่ในภาคการบริการ เช่น โรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร นวด สปา ที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่
 4. มีที่ตั้งสถานประกอบการ หรือสำนักงานใหญ่อยู่ในจังหวัดที่ยื่นใบสมัคร
 5. กิจการ ไม่เป็นกิจการในเครือบริษัทแม่ กิจการต้องไม่มีความซ้ำซ้อนในลักษณะเครือข่ายของการเป็นบริษัทแม่และบริษัทลูก
 6. เป็นธุรกิจที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดี
 7. เป็นสมาชิกของ สสว.หรืออยู่ในระหว่างสมัครเป็นสมาชิก

พื้นที่ดำเนินการ

ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

 1. ภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต พัทลุง ตรัง ปัตตานี สงขลา สตูล นราธิวาส และยะลา
 2. ภาคตะวันออก จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และนครนายก
 3. ภาคตะวันตก จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี

รายละเอียดการรับสมัคร

          คัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 35 กิจการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-25 กุมภาพันธ์ 2565 “ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย”

ช่องทางการรับสมัคร

 1. รับสมัครผ่าน Application : SME CONNEXT
 2. รับสมัครผ่านการสแกน QR Code หรือกด Link เพื่อเข้าสู่หน้าใบสมัคร Google Forms

https://forms.gle/gb7RZWrv7Stn7Lkb8

 1. Facebook: SMEVUCAWORLD65
 2. Line: smevucaworld65
 3. E-mail: smevucasu65@gmail.com
 4. โทรศัพท์มือถือ : 094-132-4641 (ในวัน และเวลาราชการ)

ที่มา: ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs 
โครงการอื่นๆ