กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14

10 มีนาคม 2565 2,281

 ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

           ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 14 โดยปีนี้จะมีการมอบโล่รางวัลพิเศษเพิ่มเติม ได้แก่

- รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 3 หรือ 5 ปีซ้อน             

- รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติยอดเยี่ยม

- รางวัล SME โดดเด่นด้านนวัตกรรม

- รางวัล SME โดดเด่นด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

- รางวัล SME โดดเด่นด้านการปรับกลยุทธ์พิชิต Covid-19

สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการ

1. ได้รับความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นมาตรฐานสากล และการตรวจสุขภาพธุรกิจ เพื่อให้รู้จุดอ่อนจุดแข็งและโอกาสในการประกอบธุรกิจ  โดยคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

2. ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ SME National Awards ในการส่งเสริมการขาย

3. ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมด้านช่องทางการตลาด การจำหน่ายสินค้า การจับคู่ธุรกิจ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามที่ สสว. จัดขึ้นเป็นลำดับแรกตามเงื่อนไขที่กำหนด

4. ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล จะได้รับโอกาสในการสนับสนุนไปประกวดในเวทีระดับสากล  อีกทั้งได้รับโอกาสในการอบรม/สัมมนา/ดูงานในต่างประเทศ ด้วยทุน APO (Asian Productivity Organization) ตามเงื่อนไขที่กำหนดอีกด้วย

  •  เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 2565

  • วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1.      สมัครออนไลน์ หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.smesnationalawards.com

2.      จัดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ มายังอีเมล smenationalawards2022@gmail.com

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

       สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1025 ชั้น 12, 14  อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

1.  นางสาววัชรินทร์  ฉายจอมพล          

     เบอร์โทร 098-260-2097 

     E-mail:  smenationalawards2022@gmail.com

2. นางสาวปภัสสร  ชินชาติ 

    เบอร์โทร 081-989-7432  

    E-mail:  smenationalawards2022@gmail.com

3. นางสาวไอลดา  ปักเกตุ 

    เบอร์โทร 063-189-5525   

    E-mail:  smenationalawards2022@gmail.com

ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่

Website : www.smesnationalawards.com

Line : SME_2022

Facebook Fanpage : การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ

ที่มา: ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs
โครงการอื่นๆ