กรุณารอสักครู่
TH EN
 

APEC webinar on Relieving MSMEs’ Financial Difficulties in the Next Normal: Access to Finance and Credit Mediation

18 มีนาคม 2565 1,601

APEC webinar on “Relieving MSMEs’ Financial Difficulties in the Next Normal: Access to Finance and Credit Mediation”

ขอเรียนเชิญหน่วยงานส่งเสริม SME และผู้ประกอบ SME ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบเอเปค เรื่อง “Relieving MSMEs’ Financial Difficulties in the Next Normal: Access to Finance and Credit Mediation” ผ่านการประชุมระบบทางไกล ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-16.45 น.

โดยกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายและข้อเสนอแนะในการสร้างกลไกที่เกี่ยวข้องทางการเงิน สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รายละเอียดกำหนดการและ link ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI6hEfnUwTU0pwWjXc-nCGJMctbfFcxCxvbeoGZl-o3-vrXg/viewform

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ apec2022sme@gmail.com

ที่มา: ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
โครงการอื่นๆ