กรุณารอสักครู่
TH EN
 

หน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างจาก SME

31 พฤษภาคม 2565 5,415

หน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างจาก SME ในปีงบประมาณ 2564

ที่มา: ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs
โครงการอื่นๆ