กรุณารอสักครู่
TH EN
 

การอำนวยความสะดวกแก่ MSMEs สู่ผู้เล่นที่ยั่งยืนเพื่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ กรณี MSMEs ในอุตสาหกรรมการบิน

1 มิถุนายน 2565 1,614

APEC webinar on “Facilitating MSMEs into Sustainable Players for the Economic Recovery: The Case of MSMEs in the Aerospace Industry”

“การอำนวยความสะดวกแก่ MSMEs สู่ผู้เล่นที่ยั่งยืนเพื่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ:

กรณี MSMEs ในอุตสาหกรรมการบิน”

ขอเรียนเชิญหน่วยงานส่งเสริม SME และผู้ประกอบ SME ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบเอเปค เรื่อง “Facilitating MSMEs into Sustainable Players for the Economic Recovery: The Case of MSMEs in the Aerospace Industry” ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 – 2 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.

โดยกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทของ MSME ในห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอากาศยาน

ผู้เข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ผ่าน

Google Form: shorturl.at/kzHX9

หรือสแกน QR Code ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2565

หรือหากผู้เข้าร่วมประสบปัญหาใด ๆ ในการลงทะเบียน สามารถแจ้งได้ที่

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : apec2022sme@gmail.com

หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 084-402-5011

ที่มา: ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
โครงการอื่นๆ