กรุณารอสักครู่
TH EN
 

การรับสมัครองค์กรของประเทศไทยเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน

29 มิถุนายน 2565 1,408

การรับสมัครองค์กรของประเทศไทยเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน (AOSWADA)

  • วิธีสมัครเพื่อเสนอชื่อแบบออนไลน์ https://forms.gle/Q1EHr7L8Cni8phRL7
  • เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ