กรุณารอสักครู่
TH EN
 

The New World of Opportunity (ASIA)

8 พฤศจิกายน 2561 646

" The New World of Opportunity (ASIA)"

 

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติกล่าวกปาฐกถาหัวข้อ “The New World of Opportunity (ASIA)” ภายในงานประชุมนานาชาติประจำปี “BNI Global Convention 2018” ซึ่งประทเศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และร่วมแถลงข่าวการจัดงานดังกล่าว ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561