กรุณารอสักครู่
TH EN
 

Boost with Facebook

23 พฤษภาคม 2562 614

"Boost with Facebook"

 

          นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมงานเปิดตัวโครงการ Boost with Facebook โดย Facebook ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย และร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ "ความสำคัญของความร่วมมือเพื่อสนับสนุนธุรกิจ SME ไทย ณ Gaysorn Urban Resort  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562