กรุณารอสักครู่
TH EN
 

Global Digitalization Model for Micro Enterprises

27 พฤษภาคม 2562 659

 

"Global Digitalization Model for Micro Enterprises"

 

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธาน และให้เกียรติกล่าวเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Global Digitalization Model for Micro Enterprises เพื่อแลกเปลี่ยนรูปแบบในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ โดย นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สสว. ให้เกียรติขึ้นเวทีกล่าวในหัวข้อ "การศึกษารูปแบบธุรกิจในการไปสู่ตลาดต่างประเทศ" และร่วมเสวนาในหัวข้อ "ไปตลาดใหม่-ใกล้-ไกล ด้วยดิจิทัล" ณ  โรงแรมสุโกศล เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562