กรุณารอสักครู่
TH EN
 

สสว. - คณะผู้แทนสถาบันอุตสาหกรรมขนาดย่อม (UP ISSI) มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริม MSMEs

6 มิถุนายน 2562 488

"สสว. - คณะผู้แทนสถาบันอุตสาหกรรมขนาดย่อม (UP ISSI) มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริม MSMEs"

 

          นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นำผู้แทนจาก ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SME ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SME และศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร สสว. ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ให้แก่คณะผู้แทนสถาบันอุตสาหกรรมขนาดย่อม มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ (University of the Philippines : Institute for Small-Scale Industries) ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซักถาม และเสนอแนะกันในหลากหลายประเด็น ณ ห้อง 1801 สสว. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562