กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ผอ.สสว. ถ่ายทอดประสบการณ์แก่ Coach จิตอาสา

13 มิถุนายน 2562 682

"ผอ.สสว. ถ่ายทอดประสบการณ์แก่ Coach จิตอาสา"

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่ร่วมเป็น Coach จิตอาสา ในโครงการ SET Social Impact Gym 2019 ในงาน Coaching Experiences for entrepreneurs , Tips & Case Sharing ณ ห้องประชุมเสรี จินตนเสรี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562