กรุณารอสักครู่
TH EN
 

สสว. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร

26 มิถุนายน 2562 499

"สสว. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร"

 

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สสว. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562