กรุณารอสักครู่
TH EN
 

เปิดตัวผลการศึกษาเรื่อง Southeast Asia Going Digital: Connecting SMEs

6 กันยายน 2562 526

"เปิดตัวผลการศึกษาเรื่อง Southeast Asia Going Digital: Connecting SMEs"

 

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นผู้แทนคณะกรรมการอาเซียนด้าน MSMEs กล่าวเปิดตัวผลการศึกษาเรื่อง Southeast Asia Going Digital: Connecting SMEs ร่วมกับเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และหัวหน้าองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ประจำกรุงจาร์กาต้า โดยการศึกษาดังกล่าวได้เสนอแนะนโยบายในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อการใช้ดิจิทัลของผู้ประกอบการ ณ โรงแรมแมริออท มาร์คีส์ ควีนปาร์ค เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562