กรุณารอสักครู่
TH EN
 

เปิดงาน Sport & Muay Thai Festival 2019

6 กันยายน 2562 530

"เปิดงาน Sport & Muay Thai Festival 2019"

 

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดงาน Sport & Muay Thai Festival 2019 (Cluster) กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายมวยไทยและเครือข่าย Sport Economy ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สสว. และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานดังกล่าวเพื่อจำหน่ายและแสดงสินค้ากีฬา หวังสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในประเทศต่อสินค้ากีฬาในประเทศ ณ ลาน Discovery Plaza เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2562