กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ขอเชิญผู้ชนะรางวัลสุดยอด SME Startup ปี 2017 หรือ 2018 ซึ่งดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยประกวด Pitching Competition ในงาน Creative Business Cup Global Finals 2019 ณ ประเทศเดนมาร์ก

8 พฤษภาคม 2562 1,568

ขอเรียนเชิญผู้ชนะรางวัลสุดยอด SME Startup ปี 2017 หรือ 2018

ซึ่งดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry)

สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย

ไปประกวด Pitching Competition ในงาน Creative Business Cup Global Finals 2019

ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562

รางวัล Creative Business Cup คือรางวัลโอลิมปิคสำหรับผู้ประกอบการกลุ่ม Startups ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) เช่น งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม ภาพยนตร์ ถ่ายภาพ ถ่ายทำวิดีโอ สิ่งพิมพ์ ซอฟต์แวร์ เกมส์คอมพิวเตอร์ อาหาร แฟชั่น โฆษณาประชาสัมพันธ์ ของเล่นและเกมส์ ฯลฯ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้รับเชิญจาก Creative Business Network ในการสรรหาผู้แทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประกวด Pitching Competition เพื่อชิงรางวัลภายในงาน Creative Business Cup Global Finals 2019  ซึ่งจะมีขึ้น ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ในระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเป็นเงินสด ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ:                      เงินสดจำนวน 7,000 ยูโร

รางวัลรองชนะเลิศ:                 เงินสดจำนวน 3,500 ยูโร

รางวัลที่สาม:                          เงินสดจำนวน 1,000 ยูโร  จำนวน 2 รางวัล

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจาก สสว.

 • เป็นผู้ชนะรางวัลสุดยอด SME Startup ปี 2017 หรือ 2018
 • เป็นผู้ประกอบการ Startup ที่ใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์ในการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry)
 • เป็นผู้ประกอบการ Startup ที่ใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อ/ร่วมกับอุตสาหกรรมอื่นๆ
 • เป็นธุรกิจจดทะเบียนนิติบุคคล โดยมีธุรกิจหลักอยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry)
 • ดำเนินการเชิงพาณิชย์อยู่ในปัจจุบัน
 • เป็นเจ้าของสิทธิ์ในแนวคิดธุรกิจที่นำเสนอในการประกวด
 • ไม่เคยได้รับงบลงทุนจากภายนอกมูลค่าสูงกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนเข้าประกวด
 • สามารถเดินทางเข้าร่วมการประกวดด้วยตนเองเต็มตลอดทั้งสองวัน คือวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562  ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้นำเสนอแนวคิดธุรกิจแบบ Online

การสนับสนุนจาก สสว. ในการส่งประกวด ณ ประเทศเดนมาร์ก

 • สิทธิเข้าร่วมการประกวด
 • การสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% ของตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  โรงแรมที่พัก และยานพาหนะ

รายละเอียดกิจกรรมการคัดเลือก

 • สมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยการเขียนอีเมล์แนะนำตัว  มายัง rasmi@sme.go.th  โดยระบุปีที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME Startup  พร้อมกับแจ้งหัวข้อแนวคิดธุรกิจเพื่อ Pitching Competition
 • ปิดรับสมัครในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. และจะแจ้งคิวการ Pitching แนวคิดธุรกิจ ภายในเวลา 21.00 น.
 • ทำการ Pitching แนวคิดธุรกิจ ณ ที่ทำการ สสว. วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

สอบถามเพิ่มเติม

คุณรัศมี หาญวจนวงศ์  ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ  สสว.  เบอร์โทรศัพท์ 0 2298 3168, 08 1615 2060  อีเมล์ rasmi@sme.go.th