กรุณารอสักครู่
TH EN
 

การเจรจาจับคู่เทคโนโลยีระหว่างผู้ประกอบการไทย-เกาหลี” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

4 กันยายน 2562 521

ด้วย ในวันที่ 17 กันยายน 2562 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ Korea SMEs and Startups Agency (KOSME) มีกำหนดพานักธุรกิจเกาหลีมาดำเนินกิจกรรมจับคู่ธุรกิจใน “การเจรจาจับคู่เทคโนโลยีระหว่างผู้ประกอบการไทย-เกาหลี” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมแมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาผู้ร่วมทุนหรือหาผู้สนใจซื้อ license  ทั้งนี้ มีธุรกิจเกาหลีเข้าร่วมจำนวน 17 ราย จากสาขาอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ 

1.    3D Printing Technology 
2.    Access Security Grate & Flap Door Modules
3.    Automatic Control Program & Smart Factory Solution
4.    Baking Tools Making Technology (การผลิตอุปกรณ์สำหรับขนมอบ)
5.    Cosmetic Manufacturing Technology 
6.    Development of PC Security Solutions Electric Parking Brake
7.    Face Recognition System 
8.    Fire Fighting Products Manufacturing Technology (เทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์สำหรับนักผจญเพลิง)
9.    Infection Disease Diagnostic Technology (เทคโนโลยีการวินิจฉัยโรคติดต่อ)
10.    Livestock Blood Recycling Technology (เทคโนโลยีการรีไซเคิลเลือดจากโรงฆ่าสัตว์) 
11.    Medical Devices for Spinal Surgery (อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการผ่าตัดกระดูกสันหลัง)
12.    Natural Enzyme Complex Fermentation Technology (เทคโนโลยีการผลิตเอนไซม์จากการหมัก) 
13.    Plastic Injection Mold Making Technology
14.    Solid Fermented Extraction Technology (เทคโนโลยีการผลิตสารสกัดจากการหมัก) 
15.    Solution Development for Airports and Airlines (การพัฒนาระบบการจัดการสนามบินและสายการบิน) 
16.    Wireless Wi-Fi Network Equipment Manufacturing Technology

ลงทะเบียนภายใน วันที่ 9 กันยายน 2562 https://kotradethai.makewebeasy.com/businessconsulting

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

นางสาวศิริพร บุญวณิชย์
บริษัท เมคเซ็ลเล็นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ 027161112-4 หรือ 090-665-9860
อีเมล tradekorea@mexcellent.co.th