กรุณารอสักครู่
TH EN
 

GDP SME

15 มิถุนายน 2566 1,955

ที่มา: ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ