กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ผลการดำเนินงานของ สสว.

  รายงานผลการดำเนินงานของ สสว. (รายไตรมาส)
 
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ต.ค.65-มิ.ย.66
19.39 MB
18
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ต.ค.65-มี.ค.66
8.37 MB
236
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ต.ค.65-ธ.ค.65
19.24 MB
219
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ต.ค.64-ก.ย.65
12.09 MB
108
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ต.ค.64-มิ.ย.65
11.89 MB
66
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ต.ค.64-มี.ค.65
15.03 MB
90
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ต.ค.64-ธ.ค.64
7.65 MB
62
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ก.ค.64-ก.ย.64
15.63 MB
78
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน เม.ย.64-มิ.ย.64
3.29 MB
98
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ม.ค.64-มี.ค.64
2.65 MB
73
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ต.ค.63-ธ.ค.63
4.64 MB
76
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ก.ค.63-ก.ย.63
8.46 MB
63
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน เม.ย.63-มิ.ย.63
6.72 MB
66
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ม.ค.63-มี.ค.63
2.86 MB
108
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.62
4.54 MB
82
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ก.ค.- ก.ย.62
18.25 MB
73
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน เม.ย.- มิ.ย.62
17.61 MB
59
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค.62
13.88 MB
108
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค. 61
10.47 MB
92
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย. 61
7.97 MB
73
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน เม.ย. - มิ.ย. 61
7.26 MB
61
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 61
0.11 MB
45
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค.60
2.86 MB
158
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย.60
4.31 MB
74
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน เม.ย. - มิ.ย.60
3.65 MB
29
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค.60
3.03 MB
32
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค.59
2.47 MB
38
  รายงานผลการดำเนินงานของ สสว. (รายปี)
 
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานของ สสว. ประจำปี 2565
37.75 MB
155
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานของ สสว. ประจำปี 2564
14.83 MB
294
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานของ สสว. ประจำปี 2563
12.00 MB
281
File
  E-book บทสรุปผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานของ สสว. ประจำปี 2563
2.28 MB
79
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานของ สสว. ประจำปี 2562
11.18 MB
273
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานของ สสว. ประจำปี 2561
8.74 MB
337
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานของ สสว. ประจำปี 2560
7.04 MB
305
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานของ สสว. ประจำปี 2559
196
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานของ สสว. ประจำปี 2558
107
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานปี 2557
61
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานปี 2556
0.82 MB
56
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานปี 2555
0.46 MB
53
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานปี 2554
0.62 MB
55
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานปี 2553
0.59 MB
46
  สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ฝ่ายติดตามและประเมินผล (ฝตป)
โทร. 0-2298-3120, 0-2298-3116, 0-2298-3158, 0-2298-3160, 0-2298-3271, 0-2298-3099

หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่