กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ร่างรับฟังความคิดเห็น  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
PDF
  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ....
0.24 MB
75
  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... (ครั้งที่ 3)
  ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนการจ้างงาน หรือรายได้ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ....
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่