กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.)PDF
  คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.)
0.45 MB
673
PDF
  คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
0.70 MB
57
PDF
  คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
3.92 MB
20
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  รายงานเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่