TH
EN

ประกาศเจตจำนง ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส


ประกาศเจตจำนง ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส


PDF

ประกาศเจตจำนง/ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (29 พฤษภาคม 2563)

1.24 MB

4
PDF

ประกาศแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปรามการทุจริต ปี 2562

2.09 MB

2
PDF

ประกาศแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปรามการทุจริต ปี 2561

2.60 MB

2
PDF

ประกาศเจตจำนง/ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (13 มีนาคม 2563)

0.14 MB

2
PDF

ประกาศเจตจำนง/ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (17 พย. 2560)(ภาษาไทย)

3.68 MB

2
PDF

ประกาศเจตจำนง/ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (17 พย. 2560)(Eng)

2.70 MB

3
PDF

ประกาศเจตจำนง/ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (27 กพ. 2560)

1.39 MB

3


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)